دوره آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps

786
آموزشگاه سماتک 142 دنبال‌ کننده
دواپس مجموعه‌ای از روشها، فرایندها و ابزارها است که با تمرکز بر ارتباطات، همکاری و یکپارچگی بین تیم‌های توسعه نرم‌افزار و عملیات فناوری اطلاعات، ارزش‌های تولید شده را به‌طور سریع و مداوم به مشتریان نهایی می‌رساند. در واقع ادغام دو واژه Dev و Ops به این نکته اشاره دارد که توسعه و عملیات به عنوان دو تیم مستقل و کاملاً جدای از هم، جای خود را به تیم‌های چند تخصصی با مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار یکپارچه داده ‌است. هدف ایجاد یک فرهنگ و زمینه کاری است که در آن بیلدها، تست‌ها و انتشار نرم‌افزار بتواند سرعت و به شکل قابل اعتمادتری انجام گیرد. در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود: با مفهوم DevOps، مزایا و دلایل استفاده از آن آشنا می شود. اصول بنیادین DevOps را شرح دهد. فرهنگ، سازمان و فرآیندهای DevOps را در سازمان خود اجرایی سازد و با مفهوم رویکرد عرضه مستمر، خودکارسازی فرآیندهای تست و استقرار نرم افزار آشنا شود. سماتک تلفن ثبت نام :02188738394 sematec-co.com
pixel