هفته ی ملی سلامت مردان

106

هفته ی اول اسفند به عنوان هفته ی ملی سلامت مردان با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و ترویج فرهنگ پیشگیری اولیه و تشخیص زودهنگام بیماری های خطرناک و بدون علامت در جامعه ی مردان، افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی به ویژه از طریق رسانه های ارتباط جمعی و گسترش فرهنگ همکاری درون بخشی و برون بخشی در مقوله ی سلامت برگزار می شود.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده