تصمیم گیری و شرایط آموزشگاه رفتن

14

دانش آموز ها و والدین باید بدانند و آگاه باشند که آموزشگاه رفتن و کلاس های خارج از مدرسه، لزوما موفقیت و کسب درصد و نمره های خوب را در آزمون های شما تضمین نمی کند. رفتن به آموزشگاه دردسر های خودش را دارد...در این ویدیو ما به شما همۀ نکاتی که برای ثبت نام در آموزشگاه باید در نظر داشته باشید را آموزش می دهیم.

pixel