Anchor statement: Focus on your customer needs

268
محمود بشاش 28 دنبال‌ کننده

در زمان تهیه جمله لنگر وب سایت خود، به جای تمرکز بر مشخصات خدمات و سرویس های خود، بر نحوه کمک به مخاطب و روش حل مشکلات او تمرکز کنید.

محمود بشاش 28 دنبال کننده
pixel