داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

صحبت های معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای

33
گزارشی از فعالیت های زیر ساختی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای مقارن با هفته بسیج
pixel