ماهی سالِما: Sarpa salpa

53

ماهی سالِما(Sarpa salpa)، از شانک‌ماهیانی است که احتمال وجود آن در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان بعید است، اما جزو ماهیان ایران در بعضی منابع رده‌بندی می‌شود. این ماهی تا حدود نیم متر رشد می‌کند و زندگی گله‌ای دارد. در بلوغ گیاهخوار است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Sarpa-salpa.html