آموزش مصالح شناسی

119
در این ویدئوی آموزشی شما با مباحث مربوط به مصالح شناسی توسط مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین ع - استان قم مهندس حمید جندقیان آشنا می شوید.
pixel