توصیه برای سال جدید - دکتر علی فیروزآبادی - دکترتو

1,376
دکتر علی فیروز آبادی - روانپزشک نوروز فرصت خوبی است که برای سال جدید آماده شویم. ما امسال از پزشکان عضو سامانه دکترتو خواستیم که در تخصصشان توصیه یا نکته ای که در سال جدید توجه به آن را مهم می دانند با شما مطرح کنند. دکترتو: سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان www.doctoreto.com
دکترتو 39 دنبال کننده
pixel