وزیر صنعت قیمت تمام شده پراید را اعلام کرد

2,565
شبکه یک - 12 تیر 98- 09:00| نهضت ساخت داخل در کنار حفظ وضع موجود تولید سیاست محوری وزارت صنعت معدن و تجارت. رضا رحمانی وزیر صمت در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به نمایشگاه دائمی ساخت داخل افزود امسال بنا بر این است که در تولید قطعات ۴۰۰ میلیون دلار داخلی سازی صورت گیرد که برای عملی کردن این سیاست به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز است. رحمانی با بیان اینکه قیمت تمام شده پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان است، افزود: قیمت بازاری آن اکنون حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان است.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel