لگو

لگو

1 ماه پیش
میتونی اسمش رو به انگلیسی بنویسی؟
لگو

لگو

1 ماه پیش
اسم برنامش چیه؟
تا تابستان بعد کانالم تعطیله به خاطر مدرسه ها
تا تابستان بعد کانالم تعطیله به خاطر مدرسه ها ا‌نین کام تو به اینگلیسی تو اپیستور سرچ کن می یاره
رادین نورالهی  Radin nourollahy

رادین نورالهی Radin nourollahy

2 ماه پیش
اراد میشه همین اسم برنامه را در همین اعلان در واتساپ بنویسی