داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

ایمن کردن منزل - آشپزخانه

314
با پیشرفت بیماری، بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) از استفاده صحیح و ایمن وسایل آشپزخانه درمانده می شوند. خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی، و خوردن اشتباهی مواد شوینده و پاک کننده از آن جمله اند. این ویدیو، اقدامات اولیه برای ایمن کردن آشپزخانه را تذکر می دهد.
pixel