فروش، قلب کسب و کار

474

آیا میدونی ۵ سال بعد کسب و کارت چیه؟ آیا میدونی کسب و کارت زنده هست یا مرده؟ این ویدئو کمک میکنه به جواب سوالای خودت برسی mahanteymouri.ir