در معاونت آموزش حوزه هنری چه می گذرد؟

257

گفتگو با دکتر شاه حسینی در رابطه با معاونت آموزش حوزه هنری دانش پژوهان مرکز آموزش حوزه هنری چگونه انتخاب می شوند؟ چه دوره های آموزشی برای این افراد طراحی و اجرا می شود؟ و...

Mohammad 68

Mohammad 68

1 سال پیش
دعای استاد ساه حسینی یادمون نره ان شالله از حصرت حق نیت خالض,عمل صالح و علم نافع مسالت داریم و از عاجزانه از محضرش میطلبیم که این مختصر که فرا میگیریم حجاب میان ما و آستان حضرتش قرار ندهد