صبحانه ای با منظره بهشت!

8,779

صبحانه ای با منظره بهشت! یکی از مزایای هتل شانگریلای راساریا در صباح مالزی این بود که هم دریا داشت، هم کوه و هم جنگل و پر بود از حیوونای مختلف. امروز صبح به صرف صبحانه چهل دقیقه پیاده روی کردم و برای خوردن صبحانه با ویو طلوع خورشید دلو زدیم به کوه و جنگل. جالب بود در این مسیرتاریک میمونها به هم علامت می دادن که آدما دارن میان. لیدر بهمون گفت با میمون ها چشم تو چشم نشیم. بعد رسیدن به محل مورد نظر کیک و قهوه خوردیم و بعد هم سی چهل تا میمون هم بهمون اضافه شدن. تجربه ای استثنایی بود و پیشنهاد اکید می کنم برای د

مسترتیستر
مسترتیستر 483 دنبال کننده