زنده بودن یا زندگی کردن؟

214

خیلی از ما زنده ایم اما زندگی نمی کنیم...| ایمان| آشتی با زندگی| لذت زندگی کردن| ویدیو برگرفته از دوره رهبری و تاثیرگذاری اسطوره های زندگی و سازمان

۳ ماه پیش
# لذت