دستگاه مخمل پاش دایر صنعت

31

شرکت دایر صنعت تولید دستگاه مخمل پاش.مخملپاش مخمل پاش صنعتی مدام کار ۱/۵۰۰/۰۰۰ مخملپاش صنعتی دو اپراتور کارکرد همزمان دو نفر ۲/۲۰۰/۰۰۰ بهترین کیفیت و تضمین قطعات حرفه ایی کار کنید با دایر صنعت برای اطلاعات بیشتر و مشاهده قدرت پاشش دستگاه با شماره ۰۹۱۲۹۷۲۳۸۹۴ تماس بگیرید

dayersanat
dayersanat 6 دنبال کننده