ساختمان مو ( قسمت دوم )

185

آیا موهای سر شما کم پشت شده است؟ آیا موهای سرتان دیگر لطیف نیست؟ آیا از دست موهای زاید خود کلافه شده اید؟ با ما مشورت کنید. کلینیک پوست، مو و لیزر ارغوان (دکتر دلیری و همکاران). تلفن های تماس: 44099830/ 44093875/ 44075714