ارتودنسی فضای ایمپلنت | دکتر داوودیان

313

ارتودنسی فقط برای ردیف کردن دندانها نیست بلکه گاهی به بهبود کیفیت زندگی بیمار کمک می کند. از جمله در موارد بی دندانی. مانند این بیمار که با ارتودنسی فضا برای کاشت دندان ( ایمپلنت ) اماده سازی شده است و یا در مواردی فضای ناحیه بی دندانی با ارتودنسی بسته می شود. www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com