بارداری دوقلویی و امکان زایمان طبیعی

746

در خانم هایی که دوقلو باردار هستند، زایمان طبیعی تنها در شرایط خاصی امکان پذیر است و به مسائل مختلفی مانند مناسب بودن لگن برای زایمان طبیعی، نارس نبودن و وزن مناسب جنین ها و از همه مهم تر وضعیت قرارگیری جنین ها در رحم بستگی دارد. در صورت تمایل به زایمان طبیعی، می توانید با پزشکتان مشورت نمایید تا پس از بررسی دقیق وضعیت شما، بهترین تصمیم اتخاذ گردد.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده