مصاحبه با میهمان (داماد) VIP روزگارخوش از کانادا

220
آتلیه روزگار خوش با افتخار به مجموعه ی خود می بالد که در سرتاسر جهان مشتری هایی دارد که با حضور گرمشان عکاسی متفاوتی برای ما رقم می زنند و خاطره ی بهترین روز زندگیشان را با ما شریک می شوند. با توجه به محدودیت زمانی داماد های مقیم خارج از کشور برای برگزاری مراسم تمام تلاش آتلیه روزگار خوش برای بهترین خدمت رسانی توسط کادر حرفه ای انجام می شود امید به اینکه رضایت قلبی این عزیزان حاصل شود.
pixel