شنا رفتن امین حیایی با یک دست در برنامه عصر جدید

8,443

بعد از شکسته شدن رکورد شنا با یک انگشت در برنامه عصر جدید، امین حیایی به روی صحنه رفت و با یک دست شنا سوئدی رفت | فصل اول مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت نوزدهم

شِدِرِم
شِدِرِم 4 هزار دنبال کننده