داغترین‌ها: #اربعین

ساختمان نوآوری و اداری توسن تجهیز

53
ساختمان نوآوری و اداری توسن تجهیز برنده اول جایزه معماری داخلی ایران 1397 . برنده دوم جایزه معمار آسیا 2019 . نامزد جایزه معمار خاورمیانه طراحی مهندسین مشاور منظر بوم نقش ( شهاب میرزاییان و احسان نادری)
pixel