تیزر رزمایش پیامبر اعظم12 سپاه در جزیره قشم-گروه رسانه ای ماح

407

آیتمی کوتاه از عملیات بار ریزی توسط تیپ نیروی مخصوص 33 المهدی(عج)- نیروی زمینی سپاه پاسداران در رزمایش پیامبر اعظم 12 در جزیره زیبای قشم خلیج همیشه فارس- کاری از گروه رسانه ای ماح

ماح
ماح 74 دنبال کننده