دیرین دیرین - پیشگیری از کرونا 2

27,886

در این قسمت آموزش می‌دهیم که چطور به هم دست ندهیم، ماسک ندهیم و غذا ندهیم! آموزش این که چطور پا ندهیم در قسمت‌های بعدی!

دیرین دیرین DirinDirin 26.9 هزار دنبال کننده
pixel