داغترین‌ها: #فاطمیه

دستورات خود مراقبتی طب ایرانی در برابر کرونا (قسمت اول)

542
دستور العمل خود مراقبتی برای پیشگیری از کرونا (قسمت اول) کار مشترکی از انجمن علمی طب سنتی ایران و بنیاد طب ایرانی قسمتهای بعدی را هم حتما ببینید.
pixel