مجری همایش - خانم نسترن حسنی گوینده رادیو

4,687
اجرای همایش روز پزشک به مناسبت جشن و همایش بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک - مجری جشن و همایش خانم نسترن حسنی گوینده و مجری رادیو www.nastaranhassani.ir #مجری همایش #مجری سمینار #مجری جشن و همایش #مجری زن #مجری خانم #استاد فن بیان و گویندگی
pixel