آموزش ماژول خانه - ایجاد صفحه اصلی برای اپلیکیشن

704

این آموزش نحوه ایجاد صفحه اصلی برای اپلیکیشن رو با استفاده از ماژول خانه آموزش میده. شما میتونید با کمک این آموزش اپلیکیشن های جذاب تری بسازید.