آموزش درس به درس شیمی یازدهم. قسمت اول

1,833

آموزش از روی کتاب درسی شیمی دو سال 1396 از ابتدا تا صفحه ی 10 کامران کرمانی نژاد سایت : chemist-online.ir شماره جهت تدریس خصوصی و گروهی : 09137394711 ( حوزه تهران و اصفهان )

chemist-online
chemist-online 87 دنبال کننده