سایت جدید پرورش ماهی مولد قزل آلای شرکت آکواسرچ دانمارک

812
شرکت آکواسرچ دانمارک یکی از بهترین تولید کنندگان تخم چشم زده ماهی قزل آلا در اروپا بوده که ویدیو فوق تصویری از مراحل ساخت سایت جدید پرورش ماهیان مولد broodstock را نمایش میدهد. شرکت بازرگانی نوین دشت شیلات نماینده رسمی شرکت آکواسرچ دانمارک و کارگزار رسمی اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور ||www.novindasht.com||
pixel