آتش نشان - چارلی چاپلین

4,724

تبریز امروز: آتش نشان دومین فیلم کمدی چارلی چاپلین در سال 1916 است که توسط شرکت Mutual Film Corporation انتشار یافته است.