دکتر حسن عباسی | شما پاسخ جفنگیات حسن روحانی را چی میدید؟

6,112
نسیم عشق 3.7 هزار دنبال‌ کننده
استراتژیست دکتر حسن عباسی | شما مردم در جواب جفنگیات حسن روحانی چه جوابی بهش میدید
نسیم عشق 3.7 هزار دنبال کننده
pixel