داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

مراقبت های بعد از بوتاکس-دکتر امید شعبانی

27
#مراقبت های بعد از بوتاکس از خود #بوتاکس زدن مهم تر هستند چون اگر رعایت نشوند میتوانند موجب #سنگینی پشت پلک یا #افتادگی پلک شوند در این ویدئو مراقبت های بعد از بوتاکس توسط #دکتر امید شعبانی توضیح داده میشوند
pixel