عفونت مجاری ادراری Urinary Tract Infection, UTI

213
عفونت مجاری ادرار یکی از مشکلات بی پایان مراقبت کنندگان از بیماران مبتلا به آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز است. در جلسه ۷ مرداد ۱۳۹۹ اناق همیاری دردآشنا به این موضوع پرداختیم. اهداف جلسه: سیستم ادراری یا مجاری ادرار کدامند؟ عفونت مجاری ادرار چیست؟ چه کسانی در معرض ابتلا به عفونت مجاری ادرار هستند؟ علائم ابتلا به عفونت مجاری ادرار آزمایش وجود عفونت و مداوا راه‌های پیش‌گیری از عفونت مجاری ادرار
pixel