سگ قهرمان، جان نوزاد زنده به گور شده را نجات داد!

1,282

در اتفاقی باورنکردنی نوزادی که توسط مادرش در یکی از مناطق روستایی تایلند زنده به گور شده بود توسط یک سگ پیدا شد. این سگ قهرمان این نوزاد را در نزدیکی یک مزرعه، محلی که مادر کودک اقدام به زنده به گور کردن آن کرده بود، پیدا کرد.