استارتاپ ویكند، مركز شتابدهی نوآوری پارك فناوری پردیس

1,340

مركز شتابدهی نوآوری، با هدف تقویت اكوسیستم كارآفرینی و شتابدهی به رشد استارتاپ­های ایرانی فعالیت خود را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و زیر نظر پارك فناوری پردیس از ابتدای تیرماه 1393 آغاز نمود. هدف اصلی این مركز، اجرای برنامه «استارتاپ ایران» بعنوان یك برنامه ملی (كه در كشورهای دنیا تحت عنوان Startup Nation راه اندازی و هدایت می­شود) در كشور است.