من می خوام شاه بشم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4,866
Hacked By Black Angel

Hacked By Black Angel

4 سال پیش
علی راست میگه...رهبر که بشی هرکی جلوت واستاد،مزدور انگلیس و آمریکا و اسرائیل میشه و هرکی طرفدارت بود،مسلمان ناب میشه...واقع خوب پستیه...