استقبال از پلکانی شدن افزایش مالیات بر دخانیات

32

رادیو پیام - 8 مرداد 98- 07:30| معاون وزیر بهداشت افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت سیگار را خوب ارزیابی کرد اما آن را کافی ندانست . علیرضا رئیسی در نشست بررسی وضع مالیات بر دخانیات در ایران با استقبال از پلکانی شدن افزایش مالیات بر دخانیات و افزایش ۵ درصدی آن در هر سال افزود افزایش نیافتن یکباره مالیات سیگار موجب شد تا قاچاق سیگار شدت پیدا نکند

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده