استیو مک کوری، عکاس مشهور، در نمایشگاهی در ایتالیا

1,134

نگاهی به 40 سال فعالیت هنری استیو مک کوری با مرور 150 عکاسی پرتره او