مصاحبه شبکه ایران کالا با نوروچلنج و معرفی محصولات و خدمات این استارتاپ

100

در این گزارش، فرزانه یوسفی پور، به تشریح نوروچلنج میپردازد. دستیار هوشمند مدیریت استرس را توضیح می دهد و بازار آن که شامل کلینیک های روانشناسی، ورزشکاران حرفه ای، دان آموزان و واحد نیروی انسانی شرکت هاست، را مطرح میکند.

نوروچلنج
نوروچلنج 6 دنبال کننده