جراحی تومور قاعده کندرسارکوما در بیمار جوان چهل ساله به روش آندوسکوپیک

117

جراحی تومور قاعده کندرسارکوما در بیمار جوان چهل ساله به روش آندوسکوپیک برای یافتن اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کلینیک MOH در http://mohclinic.com/ مراجعه کرده و یا با شماره های 02188209727 یا 02122077140 یا 02126406544 تماس حاصل فرمائید.

pixel