باز شدن پنجره ی کاکپیت B737-900 هنگام تیک آف !

571

این یک ویدئوی آموزشی است که توسط کپتین Captain Ray Craig در شرایط حقیقی ساخته شده است و تیک آف و فرود با پنجره ی باز کاکپیت را نمایش میدهد .