همراه‌سرای جواد الائمه شهرداری منطقه۶

32

همراه‌سرا جواد الائمه در شهریور سال ۹۴ به‌منظور اسکان همراهان بیماران بیمارستان‌های امام خمینی (ره)، شریعتی و طبی کودکان راه‌اندازی شد. این مکان مأمن و پناهگاه خانواده‌هایی است که به‌دلیل بیماری‌های خاص و سرطانی به این مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

pixel