مراقبت از مراقبت کننده بیمار Dementia

188
مراقبت کردن از بیمار فرسایش مغز کای طولانی و استرس آور است. هیچ مراقبی نمی تواند این وظیفه را از ابتدا تا انتها به تنهایی انجام دهد. لازم است اعضا خانواده بیمار به این مهم توجه نموده و قبل از ازپا افتادن مراقب اصلی در این باره چاره جویی نمایند. در هیجدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز کرمان به این بحث پرداختیم و راههای کمک رسانی به مراقب اصلی را واکاوی نمودیم. براای اطلاع بیشتر در این باره از وبسایت دردآشنا، بخش مقالات متعدد مراقبت از مراقبت کننده دیدن فرمایید:www.dardashna.ir
pixel