ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ویدئو سفرم به نمایشگاه گاسترومی و تجهیزات آشپزخانه

110
چند روز قبل، مهر 98، از نمایشگاهی با خبر شدم: نمایشگاه گاسترونومی و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی برای دیدن از نمایشگاه به شهر آفتاب رفتم بخت یارم بود و موبایل قدیمی اما دوربین داری همراهم بود، طبیعتا امکان داشتن صحنه های آهسته منتفی می شد اما این مواقع می توان گفت: «پیش به سوی سبک ادگار رایت و روایت سریعش. » اگر فیلم یا سریالی با ریتم تند هست که دوست داشته باشید معرفی کنید خوشحال خواهم شد در زیر ویدئو بنویسید. بیسکولنز (حدیث ملکی) موسیقی : NOWE - Dream On
زنده
کنسرت آنلاین کیهان کلهر
pixel