رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – قصه یاران امام حسین (زهیر)

157

دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزاده؛ قصه‌گو: فاطمه ضرغام؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava