مبحث مـحـلـول هـا

2,756

برای مشاهده کامل این فیلم آموزشی به لینک مستقیم https://goo.gl/3ASFbb مراجعه کنید- با تدریس استاد علیرضا اسلامی در گروه آموزشی پــرواز-در این مجموعه توضیح مفاهیم و حل مسئله بهمراه طرح تستها به صورت طبقه بندی شده توسط استاد اسلامی مطرح شده است. این مجموعه آموزشی شامل ۴ DVD است و ۷ جلسه..شما میتوانید برای تهیه کامل این مجموعه آموزشی به وب سایت WWW.PARVAZ99.IRمراجعه نمائید.

pixel