آن چه از سیگارهای الکترونیکی نمی دانید

126

سیگارهای الکترونیکی امروزه در همه جا یافت شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. در این ویدئو به بررسی مهم ترین آزمایشات انجام شده در جهت تعیین میزان آسیب زایی سیگارهای الکترونیکی می پردازیم.

VirtualDr 81 دنبال کننده
pixel