آن چه از سیگارهای الکترونیکی نمی دانید

117
VirtualDr
VirtualDr 69 دنبال‌ کننده

سیگارهای الکترونیکی امروزه در همه جا یافت شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. در این ویدئو به بررسی مهم ترین آزمایشات انجام شده در جهت تعیین میزان آسیب زایی سیگارهای الکترونیکی می پردازیم.

VirtualDr
VirtualDr 69 دنبال کننده