تست کراسبو در برابر کمان کامپوند- ایران آرچری

1,050

تست قدرت کمان کراسبو در برابر کمان کامپوند. تاثیر دراو در قدرت کمان. توضیحات بیشتر این ویدیو در سایت ایران آرچری / www.iran-archery.com