استارتاپ Handiss در جیتکس ۲۰۱۷

40

گفتگو با رمزی جریدینی مدیرعامل و بنیان گذار استارتاپ هندیس

۱ ماه پیش
#
اینوتاکس
اینوتاکس 84 دنبال کننده